021-88172993 info@vdap.ir

بانک ها

تأمین امنیت بانک­ها به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت ­های اقتصادی یک کشور، دارای اهمیت ویژه ­ای می­باشد. دسترسی مجاز به داده ها از مهمترین نگرانی ­های مراکز مالی می­باشد؛ بدیهیست کوچک ترین نفوذ غیر مجاز به داده ­های هر یک از شعب بانک، کل سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ارائه راهکار های موثر و هوشمند مانیتورینگ، در کنار حفظ امنیت زیرساخت ­های بانکی از مهمترین ملاحظات در انتخاب یک پلتفرم مناسب می ­باشد. در نرم ­افزار موج رایان (NextWave) با توجه به اهمیت ارائه راهکار های مناسب جهت تأمین امنیت این زیرساخت حیاتی، سعی بر آن شده کلیه قابلیت ­های مورد نیاز یک سیستم بانکی به طور ویژه ­ای لحاظ گردد.​​​​​​​

راه­ حل ­های ما:

​​​​​​​- بهینه­ سازی پاسخگویی به مشتریان

​​​​​​​- اطلاع­ رسانی مناسب در صورت بروز یک رویداد نامتعارف

– مدیریت یکپارچه و متمرکز کلیه سیستمهای نصب شده در شعب

– امکان ذخیره سازی نامحدود به صورت محلی و مرکزی

– بهره گیری از راه حلهای هوشمند پردازش تصویر

– سطوح مختلف دسترسی بر اساس تعاریف کاربران محلی و مرکزی

​​​​​​​

این را به اشتراک بگذارید